Chomutov město

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz


Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova

Název projektu: Škola plná energie – 70. let

Realizace: 1. 4. 2021 – 30. 9. 2021

Dotační program: Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 2021

Ve školním roce 2021/2022 oslaví škola (energetická část) 70. výročí svého založení. Rádi bychom seznámili veřejnost nejen s historií školy, ale také vývojem odborného školství v energetice v Chomutově.

Veřejnosti více zpřístupníme prostory školy, bude připraveno několik akcí, vč. odborných přednášek ve spolupráci se zaměstnavateli v tomto oboru.

V rámci tohoto projektu budou zpracovány dva výstupy:

1.       ŠKOLA V ČASE – film o historii školy

2.       ŠKOLA V ČASE – tištěný materiál

Název projektu: Energie pod pokličkou 2021

Realizace: 1. 4. 2021 – 30. 9. 2021

Dotační program: Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2021

Účelem projektu je rozšířit znalosti žáků a dětí v oblasti energií. Seznámit žáky a děti s tím, kde a jak energie vzniká,

jakým způsobem energie využíváme a jak působí na okolní svět, přírodu a na člověka samotného.

Projekt je určen pro žáky střední školy, základních škol a děti mateřských škol. Obsah i rozsah informací je vhodný pro

rozšíření a doplnění učiva.

Pro MŠ jsou připravena celkem 4 témata, pro základní školy 5 témat a pro SŠ 2 exkurze do 2 destinací. Výuka je vždy

přizpůsobena jak věku a znalosti žáků, tak požadavků škol. Požadavky škol jsou cíleny nejen na počet hodin, ale také

dílčí úpravy informací tak, aby navazovali na výuku. Témata jsou rozpracována v přiloženém projektu.

Výuka bude probíhat na dvou pracovištích školy – Na Průhoně a Na Moráni.

V případě omezení pohybu ve školách bude naše činnost zaměřena více na děti z mateřských škol, kdy jedna skupina

může absolvovat více oblastí tak, aby doplňovala jejich projekt „Čím budu, až vyrostu“. V případě především

základních škol jsme schopni přejít částečně do online prostředí, kdy lektor bude přítomen ve škole, či online výuce a

bude na dálku obsluhovat „Smart home“ – inteligentní dům a podá všechny potřebné informace, vč. názorných ukázek.

Touto formou lze řešit i další témata. Výukové programy by se zkrátili a připravili pro online prostředí.

Z roce 2020 naši lektoři s touto formou získali značné zkušenosti a došlo i k potřebnému dovybavení učeben a lektorů.