Konrad Zuse

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

    

Konrad Zuse schaut über die Grenze /  Konrad Zuse hledí přes hranice

Registrační číslo / Registriernummer: 100280761
Doba realizace / Projektzeitraum: 15.4.2016 – 31.7.2020

Nositel / Lead partner:

ZCOM -Stiftung, Hoyerswerda

Partner / Partner:

Střední odborná škola energetická a stavební , Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Partner / Partner:

Léon-Foucault-Gymnasium Hoyerswerda

Obsah projektu/aktivity projektu  – Projektinhalt/Projektaktivitäten

Do projektu budou zapojeni žáci od 9. stupně (15 let) gymnázia Léona Foucaulta a žáci převážně 2. ročníku střední odborné školy (16 let) v Chomutově. Pod odborným vedením ZCOM Muzea budou spolu pracovat především na námětech, nápadech k různým tématům expozice, které budou využity v nově připravovaných expozičních sálech Muzea Konrada Zuse.

Žáci budou ve smíšených skupinách zpracovávat témata počítání, ukládání, komunikace, kreativní programy i jazyky.


Es entwickeln jeweils die Schüler einer 9. Klasse (15 Jahre) des Léon-Foucault-Gymnasiums sowie Schüler aus dem 2. Lehrjahr (16 Jahre) des Berufsschulzentrums in Chomutov unter Anleitung des ZCOM Zuse-Computer-Museums Inhalte, Ideen zu verschiedenen Themen aus der Ausstellung. Diese werden in den neu zu gestalteten Ausstellungsräumen des ZCOM umgesetzt.

Die Schüler erarbeiten Inhalte in gemischten Gruppen zu den Themen Rechnen, Speichern, Kommunizieren, Gestalten sowie Sprache.