Technické kluby

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. V roce 2020 byla zahájena realizace projektu s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“ – CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017377

Jak sám název napovídá, bude se jednat o takzvané „Technické kluby“, které by měly nenásilnou formou seznámit děti s polytechnikou. Tato jedinečná aktivita bude realizována v 17 obcích Ústeckého kraje. Kluby budou zaměřeny na robotiku a programování, řemeslo a kreativitu a na podporu logického a technického myšlení.

Cílem projektu je zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických a přírodovědných oborů, posílit manuální zručnost a vztah k přírodě a technice už i u předškolních dětí. V rámci tohoto projektu tedy budeme spolupracovat jak se základními  tak i s mateřskými školami.