IKAP-B

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství a spolupráce škol a firem, podpořeny gramotnosti (v oblastech matematické, čtenářské i digitální),  oblast polytechniky. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Nebude opomenuta ani oblast společného vzdělávání.  Do projektu bude zapojeno 58 středních, cca 100 základních a 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. Projekt je komplementární s projektem Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů (IKAP A).

Naše škola je jednou ze zapojených. Využíváme především programy vzájemného učení.

 

Více informací naleznete na:

http://rskuk.cz/cilena-podpora-skol-pri-naplnovani-kap1-i-kap-b