Technické vzdělávání v ÚK

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

        

V roce 2018 podpoří Ústecký kraj deset středních odborných škol v Ústeckém kraji, ve kterých dojde k modernizaci odborných učeben a dílen. Nové vybavení, nábytek i stavební práce přesáhnou 54 mil. Kč, které z 85 % budou financovány z dotací EU. K podpoře byly vybrány obory, které jsou v současné době na trhu velmi žádané.

  • Modernizace učebny „Elektrických měření a praktických cvičení elektrických instalací“.
  • Úprava stávajících prostor pro vznik dvou polytechnických učeben, včetně jejich vybavení