Energie po pokličkou 2024

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Projekt je realizován za finanční podpory statutárního města Chomutova

Cíl projektu:

Rozšířit znalosti žáků a dětí v oblasti energií a životního prostředí.  

Projekt je určen pro žáky základních škol a děti mateřských škol. Obsah i rozsah informací je vhodný pro rozšíření a doplnění učiva.

Dále pro žáky střední školy, kde reflektujeme především aktuální témata a budoucí restrukturalizaci regionu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Časový rozsah: 2 – 5 vyučovacích hodin (výběr témat, vč. kombinace)

PRACOVIŠTĚ NA PRŮHONĚ – kontaktní osoba J. Vavrová – 474 471 169 (jitka.vavrova@esoz.cz)

Obnovitelné zdroje energie

 • větrná energie
 • sluneční záření
 • pohyb vody
 • geotermální teplo
 • biomasa
 • nukleární energie
 • vodík – praktický workshop

Robotika

 • automatizace výroby – průmyslové manipulátory a roboty
 • ostatní využití robotů
 • hardware a software
 • praktické ukázky robotů
 • složení jednoduchých robotů a ověření funkčnosti (např. malé větrné elektrárny, robota poháněného na sluneční pohon, apod.)

Voda (pouze 1. stupeň) – praktické ukázky

 • pH vody
 • difuze
 • povrchové napětí
 • tvar kapky
 • tvrdost vody
 • přilnavost, rozpustnost

PRACOVIŠTĚ NA MORÁNI – kontaktní osoba J. Lancos – 474 471 142 (Josef.lancos@esoz.cz)

Výukový trenažér – Smart home Inteligentní dům                                               

 • model části rodinného domu s prvky výroby elektrické energie pomocí OZE a využitím nových technologií k zajištění optimálního vnitřního prostředí pro komfort osob

Je postupně rozšiřován a tvoří velmi názornou a atraktivní pomůcku do výuky

Opravárenství domácích spotřebičů pro prodloužení jejich životnosti

 • jak udržovat spotřebiče, abychom prodloužili jejich životnost
 • mohu na stávajících spotřebičích něco opravit sám
 • základní zapojování obvodů na stavebnicích
 • co je to zkrat

PRACOVIŠTĚ – ČERNOVICKÁ (truhlárna školy) – kontaktní osoba V. Rodina 474 471 181 (vit.rodina@esoz.cz)

Les a dřevo jako nedílná součást přírody (teorie + praxe)                                                  

 • informace o dřevu (důležitost lesů v přírodě a jejich funkce)
 • výroba drobných předmětů (například truhlíků pro květiny + pítko nebo malé krmítko) – výrobek bude stanoven vždy dle skupiny žáků
 • využití dřevěného odpadu

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Časový rozsah: 1 – 3 vyučovacích hodin

PRACOVIŠTĚ NA PRŮHONĚ

Úvod do oblasti energií a výroba energie

 • co je energie
 • obnovitelné zdroje energie – 3D modely

(vodní energie, větrná energie, sluneční energie, tepelná čerpadla)

Robotika

 • automatizace výroby – průmyslové manipulátory a roboty
 • ostatní využití robotů
 • praktické ukázky robotů
 • ověření funkčnosti (např. malé větrné elektrárny, robota poháněného na sluneční pohon, apod.)

Voda

 • pH vody
 • difuze
 • povrchové napětí
 • tvar kapky
 • tvrdost vody
 • přilnavost, rozpustnost

PRACOVIŠTĚ NA MORÁNI

Domácnost

 • učebna opravárenství – jak fungují domácí spotřebiče
 • stínící technika – kdy pouštět sluníčko domů a kdy ne
 • Proč píská měřák u zdi a zásuvek

Voda

 • jako zdroj energie
 • cyklus vody v domácnosti

Výuka bude probíhat s názornými ukázkami, praktickým cvičením.