Kompetence

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Zvýšení jazykových kompetencí pracovníků ESOZ

1. 6. 2017  – 30. 9. 2018

2017-1-CZ01-KA101-034845

Specifickým cílem strategie je udržet, prohloubit a zvýšit současnou kvalifikaci pracovníků organizace, kteří působí ve vedení školy a v poradních orgánech školy. Plnění tohoto specifického cíle se promítne v kvalitnější práci s žáky s aplikací nových metod vzdělávání. Organizace má vytvořeno funkční sociální partnerství, a to jak se zřizovateli základních škol, vysokými školami, Úřady práce, zaměstnavateli. Získané znalosti a zkušenosti budou dále přenášet na tyto partnery, posilovat síťování.

V projektu budou realizovány dvě aktivity:

  1. jazykové kurzy pro 5 pracovníků školy, z toho 4 pedagogické
  2. stínování v partnerských organizacích ve Finsku a v Polsku

Jazykových kurzů se zúčastní 5 učitelů, kteří jsou na funkcích předsedů předmětových komisí, kariérových a výchovných poradců.

Stínování ve Finsku se bude účastnit učitel angličtiny. Stínování v Polsku metodik prevence a učitel na Obchodní akademii. Cílem stínování je přenos dobré praxe od přijímajících organizací a to jak ve výuce cizích jazyků, tak i v přístupech k žákům, výchovné a kariérové poradenství. Dále také získání dovedností v oblasti odborné angličtiny a její začlenění do ústních maturitních zkoušek.

A1 – Jazykové kurzy v zahraničí

Každý kurz bude připraven individuálně dle zaměření jednotlivých účastníků s tím, že se bude skládat z obecného jazyka a odborného.

Ostatní kurzy se uskuteční v průběhu letních prázdnin 2018 z důvodu problematického uvolňování pedagogů v rámci školního roku.

A2 Stínování

Stínování proběhne na dvou partnerských školách, a to ve Finsku a Polsku. Oba partneři jsou střední odborné školy a mají část oborů shodných s námi. Mají i odborné vzdělávání v cizích jazycích a více zapojených učitelů a žáků v mezinárodních projektech.

Těmito aktivitami se chceme zaměřit především na posílení jazykových kompetencí klíčových osob v organizaci a přenos dobré praxe do výuky a přípravy projektů, propagace a dalšího vzdělávání, jakož i volnočasového programu žáků.


Finský partner:

Kainuu Vocational College

Samotná škola se dělí na dvě části, které jsou situovány i v jiných oblastech– Siikaranta a Karhulanvaara, má asi 300 žáků.

 

Studijní obory:

  1. Zdravotnictví a sociální sektor – zdravotní sestra, asistent ve vzdělávacích institucích, školní asistent
  2. Cestovního ruch a ekonomie – hotelnictví, kuchař a číšník, servis v oblasti úklidových prací
  3. Technologie – strojírenství, elektrotechnika, elektronika, telekomunikační technologie

Škola má bohatou zkušenost s mezinárodní spoluprací, např. s Japonskem, ČR a dalšími státy EU. Pro naše projektové záměry dokáže poskytnout vhodné podmínky po stránce teoretické i praktické. Poskytuje vzdělávání jak v denním studiu, tak repliky hodinek i prostřednictvím e-learningového vzdělávání.

Mgr. Hana Šťastná

Polský partner

Zespól Szkól Licealnych w Moragu, 14-300MORAG, ul. 11.Listopada 7

Střední odborná škola technická a lyceum.

Škola vzdělává cca 400 žáků. Ve škole jsou také vzděláváni žáci s vrozenými i získanými vadami např. žáci se specifickými poruchami učení, s mentálními, tělesnými i smyslovými vadami. Tito žáci mají vytvořený individuální vzdělávací program a je jim poskytovávána individuální výuka. Pracuje zde výchovný a kariérový poradce. Mgr. Marek Kowalski

Anglický partner

St. George’s School of English, Revenue Chambers Building 58C Chapel Road, Worthing, West Sussex BN11 1BG