Energie

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Rozšířit znalosti žáků a dětí v oblasti energií. Seznámit žáky a děti s tím, kde a jak energie vzniká, jakým způsobem energie využíváme a jak působí na okolní svět, přírodu a na člověka samotného.

Projekt je určen pro žáky střední školy, základních škol a děti mateřských škol. Obsah i rozsah informací je vhodný pro rozšíření a doplnění učiva.

ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Časový rozsah: 4 – 5 vyučovacích hodin

Úvod do oblasti energií, výroba energie, vč. energetického využití odpadů

 • Co je energie, transformace energie
 • Obnovitelné zdroje energie – 3D modely
 • (vodní energie, větrná energie, sluneční energie, tepelná čerpadla)
 • Elektrárny na fosilní paliva
 • Energetické využití odpadů
 • Hospodaření s energií

Energie kolem nás

 • Neionizující záření a jeho dopady na životní prostředí
 • Ionizující záření a jeho dopady na životní prostředí
 • Psychofyzika – zabývá se vztahem mezi fyzikálními vlastnostmi podnětu a subjektivním pocitem (subjektivním odrazem jednotlivých vlastností reality, skutečnosti)
 • Radiestézie a její využití v praxi

Odborné exkurze (v návaznosti na počasí)

 • Prohlídka sluneční elektrárny v Chomutově o výkonu 250 kWp
 • Ukázka pole pro pěstování biomasy (rychlerostoucí dřeviny, čirok, mužák, komonice, aj.) Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Nových Spořicích

Robotika

 • Automatizace výroby – průmyslové manipulátory a roboty
 • Ostatní využití robotů
 • Hardware a software
 • Praktické ukázky robotů
 • Složení jednoduchých robotů a ověření funkčnosti (např. malé větrné elektrárny, robota poháněného na sluneční pohon, apod.)

Odpadové hospodářství

 • Předcházení vzniku odpadů
 • Nakládání s odpady
 • Obaly
 • Zpětný odběr výrobků
 • Recyklace

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Časový rozsah: 1 – 3 vyučovacích hodin

Úvod do oblasti energií, výroba energie, vč. energetického využití odpadů

 • Co je energie, transformace energie
 • Obnovitelné zdroje energie – 3D modely
 • (vodní energie, větrná energie, sluneční energie, tepelná čerpadla)

Energie kolem nás

 • Neionizující záření a jeho dopady na životní prostředí
 • Ionizující záření a jeho dopady na životní prostředí
 • Psychofyzika – zabývá se vztahem mezi fyzikálními vlastnostmi podnětu a subjektivním pocitem (subjektivním odrazem jednotlivých vlastností reality, skutečnosti)
 • Radiestézie a její využití v praxi

Robotika

 • Automatizace výroby – průmyslové manipulátory a roboty
 • Ostatní využití robotů
 • Praktické ukázky robotů
 • Ověření funkčnosti (např. malé větrné elektrárny, robota poháněného na sluneční pohon, apod.)

Odpadové hospodářství

 • Předcházení vzniku odpadů
 • Nakládání s odpady
 • Obaly
 • Zpětný odběr výrobků
 • Recyklace

STŘEDNÍ ŠKOLA

Časový rozsah: 5 – 6 vyučovacích hodin

Rekultivace krajiny, ochranná funkce krajiny – Chomutovsko

obnova krajiny po důlní činnosti a dalších činnostech člověka, exkurze po rekultivacích – využití krajiny (výstavba města Most), příklady typů rekultivací:

 • Exkurze vodní dílo Kadaň (malá vodní elektrárna, vodní nádrž), prohlídka královského města Kadaň, nezasaženého těžbou, procházka po Svatém kopečku (na vrcholku vyhlídkový altán s železným schodištěm a vyvýšeným krytým vyhlídkovým ochozem)
 • návštěva obce Březno u Chomutova, komentovaná projížďka Uhelné safari – Březenecký drak, velkorypadlo KU800
 • vyhlídka na báňský prostor Málkov (výhled na celý proces těžby)
 • rekultivace Prunéřov
 • větrné elektrárny – hory

Rekultivace krajiny, ochranná funkce krajiny – Mostecko

obnova krajiny po důlní činnosti a dalších činnostech člověka, exkurze po rekultivacích – využití krajiny (výstavba města Most), příklady typů rekultivací: