Týden odborných dovedností

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Střední odborná škola energetická a stavební

– odborný výcvik 12.11 – 16.11.2018

 • zapojování jednoduchých úloh pomocí stavebnice elektroniky
 • pájení plošných spojů
 • výuka EZS (zabezpečovací technika)
 • práce s termokamerou
 • stříhání plechů
 • lisování
 • zkoušky zručnosti
 • výroba vlastní vařečky ze dřeva
 • svařování plastů
 • zdění
 • řezání sádrokartonových desek
 • stříhání profilů a praktické ukázky strojního obrábění na CNC stroji
 • praktické ukázky použití zemních a stavebních strojů (smykem řízený kolový nakladač, pásové minirýpadlo).

 

– teoretická část

 • Bezpečnost a ochrana obyvatel – ukázky činností snímání otisků prstů a střelbu z laserové pistole, apod.
 • Požární ochrana – hasiči ověří praktické dovednosti v rozhazování hadic a jejím balení, slaňování na vnitřním schodišti budovy a praktické použití protichemických či zásahových obleků.
 • Laboratoře – několik pokusů z chemie a fyziky, které nemají možnost si v běžné výuce na školách vyzkoušet.
 • Elektrotechnické laboratoře – měření a možnost jednoduchého zapojení elektrických rozvodů.
 • Obnovitelné zdroje energií – funkční modely zaměřenými na jednotlivé zdroje, ale také možnost vyzkoušet modely poháněné sluneční energií, změřit hodnoty neviditelné energie apod.
 • Automatizace – práce s roboty, které jsou zmenšenou obdobou těch, které jsou využívány na pracovištích firem.
 • Minimuzeum počítačové techniky – znalostní kvíz, soutěž

Činnosti na stanovištích budou odborně garantovat učitelé školy a roli asistentů převezmou žáci druhých a třetích ročníků daného oboru. Žáci SŠ budou také zajišťovat doprovod skupinám na jednotlivá stanoviště.

 

Obchodní akademie – 5 stanovišť

 • Finanční hospodaření v rodině – rodinný rozpočet v kostce, vyplňování daňového přiznání
 • Finanční gramotnost – soutěžní test na PC
 • Administrativní technika – psaní na mechanickém a elektrickém psacím stroji
 • Sportovní management – prezentace úspěšného absolventa? Nebo netradiční sport?
 • Stáže v zahraničí – prezentace učitelů a žáků, kteří absolvovali stáž v zahraničí

Střední zdravotnická škola – 3 stanoviště

Přednášky budou zaměřeny na následující témata:  Lidské tělo a péče o něj, Psychoterapeutické mandaly a relaxační techniky, Zásady zdravé výživy, Výživa v prevenci diabetu, Diabetes

 • Zdravotnické minimuzeum
 • odborné učebny – 2 skupiny – měření krevního tlaku, BMI a tělesného tuku, obvazové techniky, první pomoc, péči o dítě a další úkony z pečovatelství a zdravotnictví.

 

Propozice ke stažení: Propozice_Tyden_odbornych_dovednosti