Vztahy 2018

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Prevence pro krajské školy 2018, Název projektu: Vztahy 2018

Termín: 23. 4. 2018 – 31. 12. 2018

Cíle projektu:

Prohloubení spolupráce a získání nových poznatků pracovníků školního poradenského pracoviště a peer aktivistů – žáků zefektivní předávání aktuálních informací o problémech na naší škole v oblasti projevů rizikového chování žáků. Vzájemná komunikace zvýší spolupráci na našem rozsáhlém sloučeném pracovišti, což je velmi nutné. Pracovníci RaDoSti budou schopni efektivněji a s vyšší profesionalitou řešit individuální problémy primární prevence v oblasti sociální pedagogiky a sociální práce. Supervize posílí jistotu jednotlivých pracovníků a peerů a pomůže mírnit syndrom vyhoření. Nově vytvořené metodické materiály pomohou všech pedagogickým pracovníkům rychle řešit problémy ve svých třídách. Vyškolení peeři budou připraveni na řešení problémů mezi svými vrstevníky a podpoří tak specifickou primární prevenci v neformálním prostředí. Nové informace a možnost konzultací s odborníky zefektivní práci preventivního týmu. Zapojení většího počtu pedagogických pracovníků podpoří pozitivní vztahy a spolupráci v oblasti primární prevence. Setkání týmu mimo školní prostředí posílí kooperaci a další sociální kompetence. Nově získané komunikační dovednosti budou přispívat k rozvoji komunikace tváří v tvář, což našim žáků velmi chybí.

Rámcový harmonogram:

  1. Základní výcvik nových zájemců – peer aktivistů – v komunikačních dovednostech. Toto je potřebné s ohledem na skutečnost, že zkušení peeři budou v maturitním ročníku a ze školy odejdou. (duben, květen, září 2018, v rozsahu 3x 4 hodiny)
  2. Tvorba nových peer programů – Emoční stabilita, Závislostní chování, Pomluva, Zdravý životní styl, prevence HIV, Šikana, Kyberšikana, Agrese, Subkultury, Kolektivní vztahy.

(květen – září 2018, jeden program 2 vyučovací hodiny)

  1. Odborné vzdělávání pro peery a pedagogické pracovníky ve vybraných tématech.

(červen, září, listopad 2018) 3 témata po 6 hodinách – Sebepoškozování, Agrese, žák s ADHD, Autismus, rapty – zásady krizová terapie

  1. Pilotní ověření programů ve výuce – každý program na jedné třídě. (červen – listopad 2018)
  2. Zpracování metodického materiálu a pracovních listů k jednotlivým programům. (září – listopad 2018)
  3. Supervize pro peery a pedagogické pracovníky školního poradenského pracoviště. (červen, říjen, prosinec 2018 – 3x po 4 hodinách)
  4. Závěrečná zpráva, evaluace a předání příkladů dobré praxe pro všechny pedagogické pracovníky školy a zájemce ze ZŠ Chomutova. (prosinec 2018)