Více info

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

V rámci projektu „Dveře otevřené vzdělávání, 2018-1-CZ01-KA102-047380“ nabízíme žákům naší školy možnost vycestovat na pracovní stáž do Španělska, Anglie, Slovenska a Německa. Stáže se budou konat od června 2018 do února 2020 a budou plně hrazeny z programu Erasmus+.

 

Výběr účastníků: Výběr žáků provede výběrová komise složená z třídního učitele, učitelů odborných předmětů a učitelů jazyků.

Pořadí bude stanoveno na základě přístupu žáka k danému oboru a ke škole, prospěchu v klíčových předmětech (v tomto případě především odborných), jazykových kompetencí. S každým účastníkem bude uzavřena smlouva o mobilitě. Na schůzkách budou předány podrobné informace.

Pro tento projekt budou nastavena obecná hodnotící kritéria následovně:

 • prospěch v klíčových předmětech: 0 – 10 bodů
 • reprezentace školy na soutěžích: 0 – 10 bodů
 • zapojení se do aktivit školy: 0 – 10 bodů
 • motivace (vyhodnocení motivačních dopisů): 0 – 10 bodů
 • jazykové znalosti: 0 – 10 bodů
 • Změna přístupu ke škole a vzdělávání v tomto školním roce: 0 – 10 bodů

Z projektu bude uhrazeno:

 • Zprostředkování stáže, Mentoring, monitoring
 • Doprava do místa a z místa konání, místní doprava
 • Ubytování, stravování
 • Pojištění

Informace ke stáži Německo, Nardt (10/2019)

Cílová skupina: Žáci třetího a čtvrtého ročníku (v době konání stáže) maturitního oboru Strojník požární techniky.

Informace ke stáži Nardt – říjen 2019

přihláška_Nardt_10_2019

Stáž se uskuteční 6. 10. 2019 – 19. 10. 2019  a bude plně hrazena z programu Erasmus+.

 • Termín podání přihlášek: 24. 6. 2019
 • Přihláška bude obsahovat CV a motivační dopis v anglickém nebo německém jazyce
 • Přihlášky předejte Ing. Holopírkovi nebo na sekretariát pracoviště SOŠE Na Průhoně 4800
 • Žák musí v rámci stáže odpracovat 10 pracovních dní
 • Ubytování na ubytovně přijímající školy, stravování plná penze
 • Doprava: auto vysílající organizace, MHD
 • Na stáži bude přítomen doprovodný pedagog. Odbornou stáž bude zajišťovat Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen.

Informace ke stáži Španělsko, Sevilla (11/2018)

Cílová skupina: Žáci třetích a druhých ročníků maturitních oborů Obchodní akademie, Zdravotnický asistent, Sociální činnost

Přihláška na stáž – Španělsko – Seville (termín listopad 2018)

 • Termín podání přihlášek: 25. 6. 2018
 • Přihláška bude obsahovat CV a motivační dopis v anglickém jazyce
 • Přihlášky předejte Mgr. Šárce Hlaváčkové nebo Mgr. Marcele Malíkové
 • Termín: listopad 2018, bude upřesněno po nákupu letenek
 • Žák musí v rámci stáže odpracovat 10 pracovních dní
 • Ubytování ve sdílených bytech nebo v rodinách
 • Doprava: letecky + autobus nebo vlak
 • Na stáži bude přítomen doprovodný pedagog. Odbornou stáž bude zajišťovat partnerská organizace v Seville, vč. částečného monitoringu.

Informace ke stáži Velká Británie, Londýn (11/2018)

Cílová skupina: Žáci třetích a druhých ročníků maturitních oborů Obchodní akademie, Zdravotnický asistent, Sociální činnost

Přihláška na stáž – Velká Británie – Londýn (termín listopad 2018)

 • Termín podání přihlášek: 25. 6. 2018
 • Přihláška bude obsahovat CV a motivační dopis v anglickém jazyce
 • Přihlášky předejte Mgr. Šárce Hlaváčkové nebo Mgr. Marcele Malíkové
 • Termín: listopad 2018, bude upřesněno po nákupu letenek
 • Žák musí v rámci stáže odpracovat 10 pracovních dní
 • Ubytování ve sdílených bytech nebo v rodinách
 • Doprava: letecky + autobus nebo vlak
 • Na stáži bude přítomen doprovodný pedagog. Odbornou stáž bude zajišťovat partnerská organizace v Londýně, vč. částečného monitoringu.

Informace ke stáži Španělsko, Sevilla (9/2018)

Cílová skupina: Žáci třetích a druhých ročníků maturitních oborů Obchodní akademie

Přihláška na stáž – Španělsko – Seville (termín září 2018)

 • Termín podání přihlášek: 22. 6. 2018
 • Přihláška bude obsahovat CV a motivační dopis v anglickém jazyce
 • Přihlášky předejte Mgr. Šárce Hlaváčkové nebo Ing. Silvie Fránové.
 • Termín: druhá polovina září 2018, bude upřesněno po nákupu letenek
 • Žák musí v rámci stáže odpracovat 10 pracovních dní
 • Ubytování ve sdílených bytech nebo v rodinách.
 • Doprava: letecky + autobus nebo vlak
 • Na stáži bude přítomen doprovodný pedagog. Odbornou stáž bude zajišťovat partnerská organizace v Seville, vč. částečného monitoringu.

Informace ke stáži Slovensko, Trnava (10/2018)

Cílová skupina: Žáci třetích a druhých ročníků oborů Elektrikář, Instalatér, Zámečník, Mechanik elektrotechnických zařízení – Střední škola energetická a stavební

Přihláška na stáž – Slovensko – Trnava (termín říjen 2018)

 • Termín podání přihlášek: 10. 9. 2018
 • Přihláška bude obsahovat CV a motivační dopis v anglickém jazyce
 • Přihlášky předejte třídním učitelům
 • Termín: říjen 2018, bude upřesněno
 • Žák musí v rámci stáže odpracovat 10 pracovních dní
 • Ubytování ve sdílených bytech nebo v rodinách
 • Doprava: vozidlem školy, popřípadě vlakem
 • Na stáži bude přítomen doprovodný pedagog. Odbornou stáž bude zajišťovat partnerská škola, vč. částečného monitoringu.

Na zkušenou do Sevilly