O škole

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace vznikla k 1. září 2012. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. Prestižní titul a certifikát Páteřní škola Ústeckého kraje nese škola již od 8. 12. 2010.
Škola poskytuje od svého vzniku střední vzdělávání ukončené výučním listem a střední vzdělávání s maturitní zkouškou v sektoru energetiky, elektrotechniky a strojírenství. V roce 1993 rozšířila tuto nabídku o oblast požární ochrany, bezpečnosti a ochrany obyvatel a od 1. 9. 2007, spojením se Střední školou stavební v Chomutově, také o kompletní nabídku oborů vzdělání pro sektor stavebnictví. K 1. 9. 2012 došlo spojením s Obchodní akademií v Chomutově a se Střední zdravotnickou školou Chomutov ke vzniku Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, Chomutov, příspěvkové organizace. Škola tak rozšířila vzdělávání o poskytování středního vzdělání v oblasti ekonomické, zdravotnické a sociální péče.
Škola je akreditovaným centrem pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.
Škola (dále také "organizace") aktivně působí v programech NA od roku 1997 (projekty výměn a stáží, partnerství v pilotních projektech). V mobilitách odborného vzdělávání v programu Leonardo da Vinci realizovala 6 projektů IVT, 2 VETPRO a byla koordinátorem 1 projektu Přenosu inovací. Dvakrát získala Pečeť kvality.

Aktuality