Aktuální projekty

Konrad Zuse hledí přes hranice

Konrad Zuse schaut über die Grenze

100280761

Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615

Zvýšení jazykových kompetencí pracovníků ESOZ

2017-1-CZ01-KA101-034845

Dveře otevřené vzdělávání

2018-1-CZ01-KA102-47380

ESOZ Future Vision

CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007977

Energie pod pokličkou

d201800166

Where I live…

017-1-CZ01-KA219-035537

Q3MEE – Qualifications for third millennium in electrical engineering

Kvalifikace v energetice pro třetí tisíciletí

2016-1-CZ01-KA202-024017

Hasiči 2018 a digitální svět

Feuerwehrmänner 2018 und Digitalwelt

0419-CZ-15.11.2017