EDUgrant

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Projekt: Praktika – dokumentace v požární ochraně

Škola slaví v letošním roce 70. let technické části. Proto i projekt je zaměřen na tuto část školy.  Pořízené pomůcky budou využity do oboru Technik požární ochrany do nově zařazeného předmětu „Praktika – dokumentace v požární ochraně“. Jedná se o úplně nový předmět, který byl zařazen po konzultacích se zaměstnavateli a  HZS, jehož pracovníci u nás vyučují na pozicích externích lektorů. Časová dotace předmětu je 4 hodiny týdně (3. a 4. ročník). Dále pro obor Strojník požární techniky.

Měřič vzdáleností –  praktická měření únikových cest a ověření kapacity úniku osob z budov, k měření velikosti požárně otevřených ploch a možností ochrany budov před účinky požáru a zabránění přenosu požáru na sousední budovy, při dalších měřeních v oblasti protipožárních opatření – nástupní plochy, požární výšky objektů apod.

Detektory CO, CO2 a oxymetry – při výuce záchrany osob ze zakouřených prostor a jejich napojení na další opatření (zapojení do okruhů EPS, HSZ), při praktickém nácviku v kouřovém polygonu nebo v zakouřených prostorách, které jsou využívány pro výcvik nositelů dýchací techniky – výcvik správného používání dýchací techniky.

Termokamera –  diagnostika oteplování elektrických spojů v rozvaděčích, teplených mostů u staveb.

Zvýšíme získávání praktických dovedností a zkušeností využitelných v budoucím povolání, především pro výkon povolání Osoba odborně způsobilá v požární ochraně a technik požární ochrany, kteří v dnešní době zajišťují plnění povinností na úseku požární ochrany u PFO a PP. Zvýšíme praktickou uplatnitelnost absolventů na trhu práce a zvolené pomůcky nám pomůžou efektivně nastavit výukový plán zaměřený na dovednosti požadované budoucími zaměstnavateli.

3D brýle budou využity pro stavební obory. V současné době vznikají v projektu „Virtuální realita“ výukové modely pro stavební obory. Jedná se o spolupráci mezi školami a realizaci výukové pomůcky ve virtuální realitě prozatím pro obor Zedník. Naši učitelé jsou zde aktivně zapojeni.

Učitelé začnou více pracovat  s prvky virtuální reality a bude vytvořeno zázemí pro využití těchto nově vznikajících pomůcek ve výuce.

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p.o. – EDUgrant