Po škole

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků ZŠ a SŠ v Karlovarském a Ústeckém kraji

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000615

Operační program pro vědu a vzdělávání – Prioritní osa 3 „Rovný přístup ke kvalitnímu předškolními, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání“.

Investiční priorita 3 „Socioekonomická integrace marginalizovaných skupin jako jsou Romové

číslo výzvy 02_16_012

Nositel projektu

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov, IČ: 413 24 641

Partner projektu

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace,

Jednoty 1620, 356 01 Sokolov, IČ: 49766929


Realizace projektu: 1. února 2017 – 31. ledna 2020

Spolupracující ZŠ

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na cílenou podporu žáků z cílových skupin v oblasti extrakulikulárních aktivit v prostředí dvou středních a dvanácti základních škol v Ústeckém a Karlovarském kraji. Na všech školách se vzdělávají a budou tedy zapojeni žáci ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kteří budou mít na výběr ze šesti klíčových aktivit. Bude podpořeno cca 700 žáků v průběhu 3 let v zájmových útvarech (kroužky, kluby).

Aktivity projektu

Povinná aktivita: Řízení projektu

 1. Povinně volitelné téma III: Extrakurikulární aktivity na podporu gramotností
 2. Rozvoj čtenářské gramotnosti v oborech SŠ bez maturitní zkoušky ve vazbě na odbornou přípravu – zájmový útvar na škole určen pro žáky z CS
 3. Rozvoj matematické gramotnosti v oborech SŠ bez maturitní zkoušky ve vazbě na odbornou přípravu – zájmový útvar na škole určený pro žáky z CS
 4. Rozvoj sociální a občanských kompetencí/sociální a občanské gramotnosti/etické výchovy – zapojení ZŠ a SŠ bez maturitní zkoušky
 5. komunitní projekty s cílem vzbudit odpovědnost za místo, kde žijeme, ukázat cesty, kterými je možné řešit problémy. Zaměření na oblast údržby veřejného vybavení, pořádku a sportovního vyžití dětí a mládeže v lokalitách Sokolov, Chomutov. Vzájemné návštěvy. Škola jako centrum komunity, zapojení rodičů žáků ZŠ a SŠ.
 6. dny duševního zdraví – projektové dny na školách + workshopy, semináře pro různé cílové skupiny na vybraná témata 
 7. realizace konkrétní „projektu“ v prostředí SŠ Chomutov – vybudování relaxační místnosti vlastními silami žáků z nematuritních oborů.
 8. Podpora zvyšování motivace pro studium technických a přírodovědných oborů SŠ bez maturitní zkoušky – zapojení ZŠ v lokalitách Sokolov, Chomutov (a okolí – dojezdnost).
 9. Projektové dny, vrstevnické vzdělávání (SŠ jde na ZŠ), konkrétní výroba (materiály, pomůcky).  Pro vybrané ZŠ možnost „splněného snu“ tj. realizace určitého úkolu ze strany žáků SŠ (relaxační místnost, pergola, lavičky atp.), spolupráce žáků SŠ a ZŠ. Badatelská témata – spolupráce.

Volitelné aktivity:

Rozvoj exekutivních dovedností

 • Klub „Silných“ – pravidelná měsíční setkání pro žáky na SŠ z cílových skupin socioekonomicky znevýhodněných lokalit s atraktivními tématy a aktivitami včetně sportu, výletů.
 • Kroužky – sportovní, hudební aj. na ZŠ, zakončené ve spolupráci SŠ turnaj, taneční akademie atp. v prostorách SŠ a zapojení žáků SŠ v roli organizátorů.

Vrstevnické vzdělávání (již součástí 2.4. popř. 2.3.) zapojení žáků v rámci školy, mezi partnerskými školami SŠ, mezi ZŠ a SŠ a též zapojení žáků z maturitních oborů SŠ při vytváření společných výstupů.