Q3MEE

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

   

Q3MEE – Qualifications for third millennium in electrical engineering / Kvalifikace v energetice pro třetí tisíciletí

Program: Erasmus+, Klíčová akce 2 – Projekty Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů – Strategická partnerství v odborném vzdělávání a přípravě
Poskytovatel dotace: Dům zahraniční spolupráce
Název projektu: Q3MEE – Qualifications for third millennium in electrical engineering / Kvalifikace v energetice pro třetí tisíciletí
Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA202-024017
Termín: 01. 09. 2016 – 31. 08. 2019

Lead partner:

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice, příspěvková organizace

Partneři:

 • Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace
 • Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha
 • Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Hluboká nad Vltavou
 • TIBOR EDV-Consulting GmbH Thüringen , Německo
 • SOUE Kapušany, Slovensko
 • INTERNATIONAL CONSULTING AND MOBILITY AGENCY S.L., Španělsko
 • YouNet, Itálie

Souhrn:

Projekt prochází napříč odvětvím. Reaguje na nově se objevující požadavek vyrůstající z rozvoje nových technologií na poli elektromobility a smart grids a potřeby na něj reagovat i na poli
vzdělávání.
Cílem projektu je definovat 5 vzdělávacích modulů týkajících se elektromobility a smart grids, v jejich rámci vzniknou vzdělávací materiály v elektronické podobě, e-learningové kurzy a vzdělávací
jednotky. Tyto moduly budou navrženy tak, aby byla zajištěna porovnatelnost vzdělání v oboru energetiky v rámci celé Evropy. Zároveň bude provedeno pilotní ověření zpracovaných modulů.
Účastníci modulů získají Europass prokazující jejich schopnosti a odbornost v daných modulech.

Cílové skupiny:
Žáci odborných škol, absolventi elektrotechnických a technických středních škol a lidé, kteří již pracují v elektrotechnických a energetických podnicích, stejně jako v podnicích spolupracujících s
energetickým sektorem, skupina imigrantů u německého partnera.

Výsledkem projektu bude 5 vzdělávacích modulů:

 1. Montér dobíjecích stanic
 2. Opravář elektrických pohonů elektromobilů
 3. Opravář elektrických přístrojů elektromobilů
 4. Montér smart grids se zaměřením na rozvodné sítě
 5. Montér smart grids domovních instalací