Konrad Zuse hledí přes hranice – 2 rok

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz
ZUSE - Workshop v Chomutově

Od pondělí 24. září do středy 26. září 2018 hostila naše škola 22 žáků a 3 učitele z německého Gymnázia Léona Foucaulta v Hoyerswerdě. Ti všichni se spolu se dvěma pedagogy z počítačového muzea Konrada Zuse v Hoyerswerdě zúčastnili úvodních workshopů druhého ročníku projektu Konrad Zuse hledí přes hranice.

Účastníci obou škol budou v tomto školním roce společně spolupracovat na tvorbě nápadů pro novou výstavní místnost „Memory“, a na rozšíření audio průvodce „Poslouchej Zuseho!“ pro Počítačové muzeum Konrada Zuseho Hoyerswerda (ZCOM Zuse-Computer-Museum Hoyerswerda).

Pro účastníky projektu byl připraven pestrý program, během kterého se mimo jiné žáci seznámili s reáliemi Česka a Německa. Zde získali školáci mnoho zajímavých informací o pamětihodnostech, tradicích a zvláštnostech sousední země. Ve volném čase pak žáci prozkoumávali Chomutov a jeho okolí. Účastníci projektu pracují na tvorbě výstavy v česko-německých pracovních skupinách. Jedná se o skupiny: Výstava, Výstavní texty, Audioguide a Digitální umění.

Projekt je uskutečněn v rámci programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014-2020. Nová výstava na téma „Memory“ by měla být dokončena a slavnostně zpřístupněna v létě 2019.