Future Vision

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007977
Název projektu ESOZ Future Vision
Trvání projektu 1.1.2018 – 31. 12.2019

 

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích, včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Posílit spolupráci školy a firem: zařadit stáže pedagogických pracovníků jako nedílnou součást jejich profesního rozvoje, zvýšit počet odborníků zapojených do výuky, zlepšit aktivity v oblasti kariérového poradenství – zlepšit komunikaci a koordinaci aktivit se  zaměstnavateli v regionu a v sektorech (odvětvích).

Podpora spolupráce pedagogických pracovníků: výměna a přenos zkušeností se shodně oborově zaměřenými školami, zejména se školami zapojenými do profesních sdružení, kde je škola členem, tandemová výuka a replica rolex horloges tvorba minitýmů pro vzájemnou spolupráci a zavádění nových trendů a metod do vzdělávacího procesu.

Aktivity:

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • Tandemová výuka na SŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • CLIL ve výuce na SŠ
 • Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • Nové metody ve výuce na SŠ
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem