Společně 2018

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Prevence pro krajské školy 2018, Název projektu: SPOLEČNĚ 2018

Trvání: 27. 8. 2018 – 3. 12. 2018

Cíle:

  • Prevence nežádoucích vztahů a jevů v třídním kolektivu.
  • Naučit žáky komunikativním dovednostem, formování odmítavých postojů ke všem návykovým látkám, formování osobnosti, sebepoznání, sebedůvěry.
  • Budování zdravého klimatu ve třídě
  • Naučit žáka reagovat na probíhající změny (1. ročník SŠ), zapojení do třídního kolektivu a aktivit pořádaných školou.
  • Přispět k vzájemnému bližšímu a osobnějšímu vztahu mezi žákem a třídním učitelem.
  • Přispět k osobnímu rozvoji dospívajícího jedince a poskytnout mu prostor pro hledání vnitřních zdrojů.
 • Aktivace kreativity, přispění ke schopnosti otevřeně a efektivně komunikovat a spolupracovat.

Rámcový časový harmonogram projektu:

Dvoudenní poznávací kurzy jednotlivých tříd 1. ročníku se uskuteční během měsíců září a říjen 2018 v rekreačním centru Hřebíkárna, které leží přímo u vstupu do Bezručova údolí, které je od roku 2002 vyhlášeno Přírodním parkem.