Podílej se

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

web projektu: http://www.podilej.se

Nositel projektu je Studentská AGORA

Partneři projektu:

Gymnázium Chomutov

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

V rámci města Chomutova funguje participativního rozpočtování, neboli PB ve vlastní formě v podobě projektu Společně tvoříme Chomutov http://www.naschomutov.cz/. Projekt Podílej se toto snažení rozšiřuje a nabízí větší zapojení mladých obyvatel obce tím, že jim v průběhu projektu zajistí nejen možnost ovlivnit své okolí, ale také je vybaví potřebnými znalostmi a vědomostmi, které jim pomohou nejen při dalším možném zapojení do participativního rozpočtu města, ale i dalších aktivit ve veřejném prostoru.

 • Částka bude využita na realizaci projektů směřujících na zlepšení podoby veřejných prostor města Chomutova (s důrazem na prostory určené mládeži) a další aktivity v rámci města.
 • Rolí města Chomutova bude asistence mladým navrhovatelům při navrhování projektů, kooperace s realizátorem a následná realizace návrhů.
 • Role realizátora je uspořádání úvodních setkání a následných vzdělávacích setkání určených účastníkům, kteří budou vytvářet své návrhy. Zároveň organizace v kooperaci s městem zrealizuje hlasování určeného k výběru návrhů projektů k realizaci.
 • Role mladých účastníků spočívá v navrhování projektů, jejich konzultaci během veřejných setkání a následné rozhodování o jejich realizaci v rámci závěrečného hlasování. Navrhovatelé pak plní roli replica breitling garantů jejich realizaci.

Pravidla pro návrhy občanů :

Aby byly návrhy zařazeny do hlasování musí splňovat tato kritéria:

 • Všechny návrhy se mohou pouze týkat pozemků a majetku, jenž je v kompetenci města Chomutova
 • Návrhy musí mít investiční povahu se zaměřením na úpravy veřejných prostranství nebo kulturní rozvoj města
 • Náklady na případnou projektovou dokumentaci jsou součástí rozpočtu, nemohou být ale jeho jedinou položkou
 • Náklady nepřesáhnou limit 90 tis. Kč. vč. DPH
 • Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 50% nákladů na realizaci
 • Návrh musí být realizovatelný do konce r. 2018
 • Návrh musí podat osoba starší 13 let a mladší 20 let (včetně), která prokáže příslušnost k jedné ze škol na území města Chomutova