Future Vision II

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

 

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0015000
Název projektu ESOZ Future Vision II
Trvání projektu 1.1.2020 – 31. 12.2021

Cíle projektu:

 • zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • zvýšit kvalitu vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
 • Společné vzdělávání žáků, vzdělávání žáků ohrožených sociálním vyloučením

Aktivity:

 • III/7 Vzdělávání pp SŠ – DVPP 8h
 • 2.III/8 vzdělávání ped.sboru – inkluze
 • 2.III/9 vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • 2.III/10 sdílení zk. Ped. z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
 • 2.III/11 tandemová výuka na SŠ
 • 2.III/15 zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
 • 2.III/16 stáže pedagogů u zaměstnavatelů
 • 2.III/18 využití ICT ve vzdělávání v SŠ
 • 2.III/19 Klub pro žáky SŠ
 • 2.III/20 doučování žáků SŠ ohrožené školním neúspěchem
 • 2.III/21 Projektový den ve škole
 • 2.III/22 Projektový den mimo školu
 • 2.III/23 Komunitně osvětová setkání
 • 2.VIII/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků DM – DVPP 8h
 • 2.VIII/6.e vzdělávání pp DM – DVPP 8h Inkluze
 • 2.VIII/7 vzdělávání ped.sboru DM – inkluze
 • 2.VIII/8 vzájemná spolupráce pedagogů DM
 • 2.VIII/9 sdílení zk. Ped. z různých DM prostřednictvím vzájemných návštěv
 • 2.VIII/12 zapojení odborníka z praxe do výuky na DM
 • 2.VIII/14 Klub pro žáky DM
 • 2.VIII/15 doučování žáků DM ohrožené školním neúspěchem
 • 2.VIII/16 Projektový den v DM
 • 2.VIII/18 Komunitně osvětová setkání