Škola je aktivním účastníkem národního projektu Kompetence 4.0

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Škola je aktivním účastníkem národního projektu Kompetence 4.0

V loňském roce se škola stala partnerem systémového projektu KOMPETENCE 4.0. Cílem projektu, resp. zapojených expertů z firem, výzkumu i vzdělávání, je včasné pojmenování potřebných nových dovedností v jednotlivých odvětvích a profesích, které pomohou urychlit změny ve vzdělávání žáků a dospělých a jejich implementaci do systému vzdělávání a praxe ve vybraných deseti sektorech hospodářství.

Škola je zapojena do dvou aktivit v sektoru „Energetika“. Ředitel Mgr. Jan Mareš, MBA je členem Pracovní skupiny sektoru Energetika, která se zabývá predikcí budoucích kvalifikací v energetickém sektoru a Ing. Lenka Demjanová, Mgr. Josef Lancoš a Ing. Martin Gründl jsou zapojeni do aktivity zaměřené na zlepšení podmínek žáků při přípravě na budoucí povolání přímo na pracovištích zaměstnavatelů, resp. při zapojení expertů zaměstnavatelů do vzdělávání ve škole. Partnerem školy v projektu je Skupina ČEZ.

Bližší informace o významu a cílech projektu získáte zde: MPSV Článek 1 Kompetence 4.0_schváleno 19.1.21.

Projekt Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce (Kompetence 4.0), reg. číslo: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0010231. Projekt Kompetence 4.0 je realizován v rámci operačního programu Zaměstnanost a financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR.