Konference k výstupům v projektu: Odborné vzdělávání – „Jak na mobility“

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Konference k výstupům v projektu: Odborné vzdělávání – „Jak na mobility“

Project outputs conference: VET education – “How to do mobility” 

Konference proběhla prostřednictvím platformy Teams dne 17.12.2020 od 15:00. / The conference took place through the Teams platform 17.12.2020 from 15:00.

Part 1: Transversal competences in mobility situations
Part 2: Curriculum of Transversal Competences in the context of transnational mobility
Part 3: Guidebook Keymob final
Part 4: Analysis Transnational Mobility Apprenticeships


15:00 – 15:10     

Uvítání účastníků, odb SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o. – představení školy a účasti na projektu

Welcome, Mobility in VET (Chomutov) – school introduction, taking part in mobility projects  

15:10 – 16:10       

  • Souhrn projektu, Hospodářská komora Barcelona / Overall view of the project. BCC
  • Prezentace kurikula průřezových kompetencí ve vztahu k mobilitám v odborném vzdělávání FREREF / Presentation of the curriculum of transversal competences. FREREF
  • Prezentace analýzy učňovského vzdělávání, ME GC / Presentation of the analysis of transversal mobility of apprenticeships. ME GC
  • Příručka, KS1 / Guide book, KS1
  • Prezentace dalších zapojených partnerů / Presentation of other partners
  • Diskuse / Discussion

Prezentace a videa projektu KEYMOB / Presentation and videos of KEYMOB Project::

16:20 – 16:30     

Dům zahraniční spolupráce – Národní agentura a Projekty mobilit a spolupráce Erasmus+ v ČR, ECVET

Mobility in Erasmus+ programme of the Czech National Agency, ECVET

16:30 – 16:40     

Prezentace žáků, kteří se mobilit účastnili / Introducing of students that participated in mobility project (short videos from students

16:40 – 16:50     

Diskuse / Discussion

16:50 – 16:55     

Souhrn /Summary and finish of the conference