Energie pod pokličkou 2024

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Energie pod pokličkou 2024

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace mezi Statutárním městem Chomutov a naší školou je pro žáky základních škol a dětí mateřských škol  opět realizován projekt Energie pod pokličkou 2024, který plynule navazuje na úspěchy tohoto projektu realizovaného v minulých letech.  Byli jsme proto dnes, 4.6.2024, rádi, že jsme mohli přivítat malé zvídavé dětičky z  chomutovské mateřské školky Klíček. Jejich nadšení z exkurze nás opravdu potěšilo.

Přivítali jsme je tentokrát a vlastně poprvé v prostorách dílny dřevozpracujících oborů. Dětem jsme představili učebny, dílnu, i ostatní zázemí, ve kterém jsme jim umožnili vyzkoušet si práci s truhlářským nářadím. Vyrobily si  dřevěné výrobky, které si s nadšením odnášely  domů.  Byly rádi i za možnost vyzkoušet si zatloukání hřebíků. Při loučení pak paní učitelky vyjádřily přání, tuto návštěvu si zopakovat, neboť si děti vše moc užily.