EHTA

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

EHTA

Středa 13. 12. 2023 byla ve znamení vodíku. Projekt EHTA byl představen ředitelům základních škol Chomutova a zástupcům firem. V příspěvku byla také nabídnuta spolupráce v projektu.

V odpolední části byla prezentována jak teoretická, tak praktická část žákům a panu řediteli školy zaměřené na energetiku z Ukrajiny, Lvovské oblasti.

V dopolední i odpolední části naši žáci prakticky předváděli pomůcky a odpovídali na dotazy týkající se pilotního ověření a účasti na školení v německém Výmaru.

Ukrajinská škola projevila velký zájem o zapojení se do projektu EHTA. Zvažují, zda moduly přeloží i do ukrajinského jazyka nebo využijí vzdělávacích materiálů v angličtině. V lednu bude zpřístupněna finální verze všech pěti vytvořených modulů v online verzi, kde veřejnost bude mít možnost nejen se něco nového naučit, ale také si znalosti ověřit a získat certifikát.