Evropský týden odborných dovedností – „Objev svůj talent“

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Evropský týden odborných dovedností – „Objev svůj talent“

Název projektu:  „Zaměřeno na budoucnost“  (Týden odborných dovedností)

Termín:               12. 11. 2020

Realizátor:         Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace (dále jen „škola“)

Cílem projektu je přiblížit žákům ZŠ a jejich rodičům obsahovou náplň a výhody studia učebních a studijních profesně orientovaných oborů.  Partnerské organizace školy vyhlašují motivační programy, které finančně podporují žáky při studiu či nabízejí benefity při nástupu do zaměstnání. Zaměření školy též významně umožňuje upevnění mezinárodní spolupráce nejen se školami, ale i firmami, kde mají naši žáci příležitost vykonat odbornou praxi.

Aktivity v rámci Evropského týdne OD se na naší škole uskuteční na třech pracovištích – SOŠ E a S, OA a SZŠ. Připravená stanoviště pro žáky ZŠ budou vycházet z odbornosti nabízených oborů školy. Žáci si prohlédnou elektrotechnické laboratoře, kde si vyzkouší jednoduché zapojení elektrických rozvodů a měření veličin, na funkčních modelech budou demonstrovány obnovitelné zdroje a výroba energie. Stanoviště automatizace nabídne práci s roboty, které jsou zmenšenou obdobou těch firemních.  Žáci si budou moci vyzkoušet programování robotů, tisk na 3D tiskárně, propojí se s výukovým trenažérem „Smart home – Inteligentní dům“, představující model moderního rodinného domu s prvky výroby elektrické energie pomocí OZE a s využitím nových technologií k zajištění optimálního vnitřního prostředí pro komfort osob. Žáci bezpečnostních oborů předvedou své znalosti z tuzemské i zahraniční praxe, např. z oblasti moderní daktyloskopie, zajištění stop z místa činu, ukázky sebeobrany a zneškodnění útočníka, střelby z laserových zbraní. Žáci oborů požární ochrany budou demonstrovat ukázky technik slaňování, vázání uzlů a praktické použití protichemických a zásahových obleků.  

Žáci z OA představí výstupy z projektu „Where I live …“ zaměřeného na mezinárodní spolupráci mezi školami a odpovědné chování – vliv člověka na krajinu a krajiny na člověka. Součástí aktivit bude kvíz zaměřený na znalosti z oblasti ekologie.

Aktivity na SZŠ budou probíhat přímo v odborných učebnách ošetřovatelství a pečovatelství. Zde budou mít žáci ZŠ možnost praktického vyzkoušení odborných výkonů z pečovatelství a zdravotnictví (např. měření krevního tlaku, pulsu, tělesného tuku, péči o děti a seniory, obvazovou techniku, práci v elektronickém nemocničním informačním systému). Budou dále připraveny ukázky první pomoci – praktický nácvik KPR resuscitace dětí a dospělých na moderních výukových trenažerech, použití AED v terénu, zástava krvácení, ošetření zlomenin, včetně využití moderního modelu Sherpa X pro nácvik KPR – spojení s aplikací v mobilním telefonu; práce v aplikaci „Záchranka“ (práce na tabletech nebo mobilních telefonech). V rámci péče o lidské tělo bude zajištěna interaktivní ukázka výuky somatologie a odborné terminologie pro názornější pochopení fungování lidského těla jako celku s využitím modelů, atlasů a tabletů.  V současné době žáci ocení nácvik správného mytí rukou, kontrolu umytých rukou pod UV lampou s využitím speciálního fluorescenčního gelu. 

Cílem aktivit je též seznámit žáky ZŠ s mezinárodními projekty školy, příkladem může být projekt zacílený na rozvoj digitálních kompetencí „Konrad Zuse hledí přes hranice“.  Jedním z výstupů projektu je vznik počítačového minimuzea přímo v prostorách školy.

Současně bude realizován virtuální vstup na vybrané spolupracující ZŠ – prezentace oborů školy a aplikace pro chytré telefony s videoukázkami odborných pracovišť škol v návaznosti na trh práce. V případě distanční výuky bude virtuální vstup rozšířen a přímé aktivity budou realizovány buď v omezeném režimu, nebo vůbec.