Technické kluby „KOMPAS“

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz

Technické kluby „KOMPAS“

V září byl pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ zahájen kroužek Technického klubu – „KOMPAS“ s názvem
Hrou ke vzdělávání.

Ústecký kraj  aktivně podporuje zvyšování kvality výuky ve všech úrovních školství. Naše škola je partnerem projektu, který připravil a realizuje Ústecký kraj. Na vznik a činnost Technického klubu přispívá prostřednictvím kraje, Evropská unie nemalé prostředky.  V roce 2020 byla zahájena realizace projektu s názvem „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v ÚK“. Jak sám název napovídá, jedná o takzvané „Technické kluby“, které by měly nenásilnou formou seznámit děti s polytechnikou.

Cílem projektu je zvýšení zájmu dětí a žáků o studium technických a přírodovědných oborů, posílit manuální zručnost a vztah k přírodě a technice už i u předškolních dětí.

Na prvním setkání byli žáci seznámeni s náplní kroužku a prohlédli si vybavení, se kterým budou pracovat v dalších hodinách, např. stavebnice robotů, 3D tiskárny, stavebnice Merkur, stavebnice elektroniky a také různé snímače pro měření veličin.

Nábor dětí do klubu stále pokračuje a zveme všechny zvídavé děti, aby se přišly pobavit a něco nového se i dozvědět.