Ukončené projekty

při SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ, Chomutov, p.o.

https://www.esoz-projekty.cz
Název projektuČíslo projektuDoba trváníStručný obsah
VZTAHY 201823.4.2018 - 31.12.2018Prohloubení spolupráce a získání nových poznatků pracovníků školního poradenského pracoviště a peer aktivistů – žáků zefektivní předávání aktuálních informací o problémech na naší škole v oblasti projevů rizikového chování žáků.
SPOLEČNĚ 201827.8.2018 - 3.12.2018Dvoudenní poznávací kurzy jednotlivých tříd 1. ročníku se uskuteční během měsíců září a říjen 2018 v rekreačním centru Hřebíkárna, které leží přímo u vstupu do Bezručova údolí, které je od roku 2002 vyhlášeno Přírodním parkem.
Hasiči 2018 a digitální svět 0419-CZ-15.11.2017do 30. 11. 2018Cílem projektu je prohloubit společné aktivity obou škol, které připravují budoucí odborníky v oblasti požární ochrany. Dalším cílem je rozšíření povědomí o nových trendech při zásazích, technice a využití moderních technologií.
Energie 2018do 30. 11. 2018Rozšířit znalosti žáků a dětí v oblasti energií. Seznámit žáky a děti s tím, kde a jak energie vzniká, jakým způsobem energie využíváme a jak působí na okolní svět, přírodu a na člověka samotného.

Projekt je určen pro žáky střední školy, základních škol a děti mateřských škol. Obsah i rozsah informací je vhodný pro rozšíření a doplnění učiva.
Zvýšení jazykových kompetencí pracovníků ESOZ2017-1-CZ01-KA101-0348451. 6. 2017 – 30. 9. 2018Specifickým cílem strategie je udržet, prohloubit a zvýšit současnou kvalifikaci pracovníků organizace, kteří působí ve vedení školy a v poradních orgánech školy. Plnění tohoto specifického cíle se promítne v kvalitnější práci s žáky s aplikací nových metod vzdělávání.
Týden odborných dovedností 201812.11.2018 - 16.11.2018Zapojování jednoduchých úloh pomocí stavebnice elektroniky, pájení plošných spojů, výuka EZS (zabezpečovací technika), práce s termokamerou, stříhání plechů, lisování, zkoušky zručnosti.
RIZIKA0130/PK/20161.2.2016 - 31.12.2017
Podpora tvorby prosociálního chování, pozitivního sociálního klimatu a emoční stability žáků. Žáci projdou dlouhodobým programem, který podpoří rozvoj jejich vlastních osobností, sebevědomí a příslušnost ke kolektivu.
POHODA 2017PRCH-IPBK-0059/201715.2.2017 - 31.12.2017
Podpora vzdělávání PP v oblasti rizikového chování, celkem 60 pedagogů ve dvou etapách. Dva vzdělávací semináře pro pracovníky střediska RaDoSt. Tvorba peer programů s tematikou rizikového chování a jejich pilotní ověření.
Dvojitý Restart 2017
UZ0009230.4.2017 - 31.12.2017
Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání pracovníků poradenského střediska RaDoSt. Středisko je přímo tvořeno 12 pracovníky a dalšími 4 vedoucími pracovníky jednotlivých pracovišť. Součástí bude vzdělání v tématech: Kázeň a komunikace v pubertě; ADHD a kázeň; Prevence syndromu vyhoření v pomáhající profesi. Výjezd preventivního týmu se zaměří na Emoční výchovu, kazuistiku v souvislosti s vyhláškou 27/2016 Sb., aktivizační metody, supervize.
SPOLEČNĚ 2017
UZ0009228.8.2017 - 4.12.2017"Adaptační pobyt žáků 1. ročníků oborů vzdělání Zdravotnický asistent a Sociální činnost.
První pomoc hravěd201700291.5.2017 - 30.11.2017
Základním cílem projektu je další vzdělávání pracovníků s dětimi a mládeží v oblasti první pomoci. Cílem kurzu je předat nové vědomosti z oblasti první pomoci podle nejnovějších poznatků v oboru, dále prohloubit a doplnit stávající dovednosti v poskytování první pomoci prostřednictvím prožitkových alternativních výukových metod
Energie pod pokličkou 2017d2017001681.3.2017 - 30.11.2017
Přednášky pro žáky ZŠ a děti MŠ Chomutova. Cílem je rozšířit znalosti žáků a dětí v oblasti alternativních zdrojů energie. Seznámit žáky, kde a jak energie vzniká, jakým způsobem energie využíváme a jak na okolní svět, přírodu a na člověka samotného.
Hasiči společně0217-CZ-15.02.20171.2.2017 - 30.4.2017
Cílem projektu je prohloubit společné aktivity obou škol, které připravují budoucí odborníky v oblasti požární ochrany. Výstupen této spolupráce, po skončení stáže, pak bude česko-německá publikace. Obsahem této publikace budou nejenom informace o projektu, ale i seznam výrazů a frází užitečných například při hromadných katastorfách atd.
46. ročník volejbalového turnaje ke Dni učitelůd201700030
1.3.2017 - 10.4.2017
Volejbalový turnaj ke Dni učitelů pro zaměstnance škol a školských zařízení okresu Chomutov.
S peer programy za prevencí0180/PK/20161.5.2016 - 31.12.2016
Všeobecná primární prevence rizikového chování u žáků naší školy. Informovanost žáků a pedagogů v dané problematice, rozvoj komunikačních a kooperačních schopností žáků, rozvoj osobnosti peer aktivistů (zejména psychosociálních a komunikačních schopností).
RESTART 2016UZ30921.4.2016 - 31.12.2016
Podpora vzniku a vzdělávání preventivních týmů škol - výjezd preventivního týmu. Projekt rozdělen do dvou etap. První etapa - stanovení jednotného postupu pro sběr dat a stanovení obsahové části vzdělávání. Druhá etapa - příprava preventivní strategie pro jednotlivá pracoviště pro rok 2017, zaměření na práci se žáky se syndromem ADHD.
Vnímání historie přes opravy zemědělských strojů v PZOOd2016002271.4.2016 - 20.12.2016
Proběhne oprava historických zemědělských strojů do původní podoby a funkčního stavu. Jejich následnou expozicí v PZOO a publicitou projektu proběhne podpora návštěvnosti areálu Zooparku Chomutov, zvýšením atraktivity pro cílové skupiny jako jsou žáci základních škol (téma exkurzí, které se vztahují k historii). Oprava historických strojů bude prováděna v rámci přímé výuky a především volnočasových aktivit žáků školy. Cílem projektu je podpora místní historie a posilování sounáležitosti s regionem a řemesly Podkrušnohoří.
Připraven na životd2016003211.4.2016 - 20.12.2016
Seznámit sociálně znevýhodněné skupiny osob se základními zdravotnickými a ekonomickými informacemi, které jim usnadní orientovat se v oblasti finančnictví, prevence chorob způsobených nesprávným životním stylem a rizikovým chováním. Výsledný dopad programu by se měl projevit v jejich zodpovědném přístupu k životu - snížit výskyt syndromu rizikového chování u dospívající mládeže, snížit rizika pohlavních chorob, „špinavých rukou“, pozitivně ovlivnit životní styl dospívajících.
Zdraví pro 3. věk a prevence důvěry seniorůd2017001561.3.2017 - 30.11.2017
Účelem projektu je snížit zdravotní a sociální handicapy chomutovských seniorů . Pět dvouhodinových přednášek pro seniory se zapojením žáků školy (mezigenerační dialog) na témata: Stravování seniorů, užívání léků; Zvýšení bezpečnosti seniorů proti vnějším negativním vlivům; Udržení kvality psychických procesů; zmírnění bolesti zad v důsledku stárnutí; podpora rozvoje nových dovedností a psychické pohody.
Energie pod pokličkoud2016003231.3.2016 - 20.12.2016
Cílem je rozšířit znalosti žáků a dětí v oblasti alternativních zdrojů energie. Seznámit žáky, kde a jak energie vzniká, jakým způsobem energie využíváme a jak na okolní svět, přírodu a na člověka samotného.
Ptačí budkyd2016003221.3.2016 - 20.12.2016Zvyšování hnízdních možností a podpora hnízdění ptáků v Podkrušnohorském zooparku v Chomutově. Źáci oboru Truhlář budou provádět výrobu ptačích budek a krmítek, které budou následně umístěny v areálu zooparku.
Odborné vzdělávání - rozdíly a zkušenosti po celé Evropě2014-CZ01-KA102-0004611.7.2014 - 30.6.2016
Stáže žáků a pedagogických pracovníků: Elsterheide, Německo Weimar, Trnava, Slovensko
Výměna zkušeností při odborné přípravě budoucích hasičů/Erfahrungsaustausch bei der fachlichen Vorbereitung zukünftiger Feuerwehrmänner0001-CZ-26.10.20152.11.2015 - 30.6.2016
Prohloubení spolupráce mezi naší a německou školou. Příprava budoucích odborníků v oblasti požární ochrany, kteří mohou působit i v příhraničních hasičských sborech, případně se mohou účastnit společných zásahů při katastrofách.
UNIV 3CZ.1.07/3.2.00/36.00011.3.2012 - 31.8.2015Zkvalitnit systém rekvalifikací, modernizování procesu akreditací, rekvalifikačních programů, inovace potřebných metodik a vytvoření nových
Podpora jazykových kompetencí v ESOZCZ.1.07/1.1.00/56.15731.7.2015 - 31.12.2015
1. Čtenářská gramotnost, 2. Zahraniční jazykové a metodické kurzy pro učitele 3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí, 4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Blended Learning v ESOZCZ.1.07/1.1.00/57.08521.9.2015 - 31.12.2015
Klíčová aktivita 4 - Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém a německém jazyce formou blended learningu.
Úspěšná cesta III0281/PK/2013/2014-7/20151.1.2015 - 31.12.2015Aktivity pro žáky ESOZ 15-21 let, rizikové skupiny žáků, žáci ohrožen i rizikovým chováním
44. ročník volejbalového turnaje ke Dni učitelů28.3.2015 - 28.3.2015
Volejbalový turnaj ke Dni učitelů pro zaměstnance škol a školských zařízení okresu Chomutov
Rozvojová strategie odborného vzdělávání v rámci projektového řízení
FPP 04/2014
24.6.2014 - 31.12.2014
Vytvoření Rozvojové strategie odborného vzdělávání v rámci projektového řízení přípravou projektových listů a implementace
Parťák 2014
Ověřování krátkých intervencí v praxi II1.9.2014 - 31.12.2014
Krátké intervence probíhají formou dvoustupňové intervence, při které byli žáci školy vyškoleni a následně během praktického vyučování v nemocnici pracují s hospitalizovanými klienty/pacienty dle manuálu s využitím názorných obrazových karet. Obsahem je edukace o rizikových faktorech životního stylu v ČR a v zahraničí.
Envi-Edu-Life (EEL) Environmentální vzdělávání pro životCZ.1.07/1.1.13/22.00261.1.2009 - 30.04.2011Kompletní vzdělávací program o 7 modulech z oblasti tvroby a ochrany životního prostředí a jeho implementace na žáky základních a středních škol ÚK.
Mladí lidé společně na východ i západCZ/08/LLP-LdV/IVT/13414701.09.2008 - 15.12.2009Výjezdy žáků školy - Finsko, 2 stáže Slovensko, 1 stáž Německo
Doporučení PRO Studenty k úspěšnému vstupu do otevřeného trhu práceCZ/08/LLP-LdVÚVETPRO/13416301.10.2008-25.5.2009Stáže výchovných poradců
Studium k výkonu specializovaných činností-metodik prevence